Living Portfolio

Living Portfolio – muuttuvaan työelämään -hanke kehittää uuden mallin luovien ja audiovisuaalisten alojen työnhakuun. Hankkeen tavoitteena on luoda nuorten työllistymistä edistävä elävä portfoliomalli eli living portfolio, joka hyödyntää uusia audiovisuaalisia teknologioita, digitaalisia ratkaisuja ja työnhaun tarinallistamista. Elävä portfoliomalli tukee jatkuvaa työllistymistä luovien ja audiovisuaalisten alojen projekti- ja keikkatalouden kentässä.

Uudet teknologiat ja tarinallistaminen

Living Portfolio -malli auttaa luovien ja av-alojen nuoria työnhakijoita tekemään omaa osaamistaan näkyväksi uudella, entistä visuaalisemmalla tavalla. Living Portfolio -malli tukee digitaalisia ja audiovisuaalisia sisältöjä, ja mahdollistaa oman osaamisen tarinallistamista ja näkyväksi tekemistä uusin tavoin. 

Digitaalisen portfoliomallin avulla työnhakijat voivat näyttää omaa osaamistaan havainnollisella ja elämyksellisellä tavalla. Tämä kasvattaa työnhakijoiden oman osaamisen tunnistamista sekä itsetuntemusta. Taitojen ja työkokemuksen tarinallistaminen audiovisuaalisin keinoin parantaa oman osaamisen näkyväksi tekemistä ja työnantajille viestimistä.

Yhteistyössä Helsinki XR Center

Living Portfolio -hanke mahdollistaa nuorille työnhakijoille uusia mahdollisuuksia teknologioiden hyödyntämisessä Helsinki XR Center -yhteistyön kautta. Helsinki XR Center on ainutlaatuinen Metropolian luovien alojen kampuksen yhteydestä löytyvä keskus, jossa yhdistyy uudella tavalla design ja teknologia. XR-teknologioihin keskittyvä keskus toimii tutkimus-, startup-, ja yritysyhteistyön keskiössä.  

Living Portfolio -malli tukee digitaalisia ja audiovisuaalisia sisältöjä, ja mahdollistaa oman osaamisen tarinallistamista ja näkyväksi tekemistä uusin tavoin. 

Ratkaisu kohtaantohaasteeseen

Living Portfolio -hanke kehittää työnhaun elävän portfoliomallin parantamaan työnhakijoiden ja työnantajien kohtaantoa luovilla ja audiovisuaalisilla aloilla. Näillä aloilla on tunnistettu kohtaantohaasteita, missä työnantajien tarpeet ja työntekijöiden osaaminen eivät välttämättä kohtaa. Hankkeessamme yritämme lähentää yhteyttä työvoiman osaamisen ja tarjolla olevien työtehtävien välillä Living Portfolio -mallin avulla. 

Mukana kehittämistyössä on hankkeen asiantuntijaryhmä, johon kuuluu työnantajia, työtä etsiviä nuoria sekä työllistymispalveluiden edustajia. Yhteiskehittelytyöpajoissa kartoitamme työelämän murrosta ja sen vaatimuksia, työnantajien tarpeita ja työnhakijoiden kokemuksia. Selvitämme, kuinka tuoda entistä paremmin esille nuorten työnhakijoiden osaamista ja kokemusta. Tavoitteenamme on saada työpaikat ja työnhakijat kohtaamaan Living Portfolio -mallin avulla.

Tavoitteenamme on saada työpaikat ja työnhakijat kohtaamaan Living Portfolio -mallin avulla.

Työnhakijoiden koulutukset

Living Portfolio -hanke järjestää täydennyskoulutusta luovien ja av-alojen nuorille työnhakijoille, jotka haluavat tehostaa työnhakutaitojaan ja urasuunnitteluaan, vahvistaa oman osaamisen tunnistamista, oppia oman osaamisen tarinallistamista sekä kehittää itselleen digitaalisen portfolion Living Portfolio -mallin mukaan.  Koulutukset järjestetään keväällä ja syksyllä 2021, ja ne ovat maksuttomia osallistujille. 

Living Portfolio -hankkeen koulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille päivitystä uusiin työnhaun haasteisiin, kuten työelämätaitojen tunnistamiseen, oman osaamisen tarinallistamiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

Työelämän tarpeisiin vastaava täydennyskoulutus järjestetään yhteistyössä Ohjaamo Helsingin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. 

Lue lisää koulutuksistamme >>

Järjestämme täydennyskoulutusta luovien ja av-alojen nuorille työnhakijoille, jotka haluavat tehostaa työnhakutaitojaan, oppia oman osaamisen tarinallistamista ja kehittää itselleen digitaalisen portfolion Living Portfolio -mallin mukaan. 

Lue lisää Living Portfolio -hankkeesta >>

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista.

Rahoittajat

Rahoittajiamme ovat Euroopan sosiaalirahasto ESR, Hämeen ELY-keskus ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Siirry sivun alkuun