Koulutukset

Living Portfolio -hanke järjestää maksutonta täydennyskoulutusta luovien ja av-alojen nuorille työnhakijoille, jotka haluavat tehostaa työnhakutaitojaan ja urasuunnitteluaan, vahvistaa oman osaamisen tunnistamista, oppia oman osaamisen tarinallistamista ja kehittää itselleen digitaalisen portfolion Living Portfolio -mallin mukaan. 

Living Portfolio -hankkeen koulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille päivitystä uusiin työnhaun haasteisiin, kuten työelämätaitojen tunnistamiseen, oman osaamisen täydentämiseen ja työnhaun tarinallistamiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

Koulutukset rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu, ja ne järjestetään yhteistyössä Ohjaamo Helsingin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Living Portfolio -täydennyskoulutus

Järjestimme Living Portfolio -täydennyskoulutuksen luovien ja av-alojen työnhakijoille 31.5.-11.6.2021. Koulutus sisälsi koulutusviikoilla annettavaa verkko-opetusta sekä joustavasti muotoiltuja etätehtäviä. Täydennyskoulutus oli osallistujille maksuton. Koulutus kehitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman media- ja audiovisuaalisen alan kohtaantohaasteita käsittelevän Luovan talouden tiekartta -selvityksen pohjalta.

Koulutus koostui kuudesta moduulista, joiden aiheita olivat:

1. Työnhakutaidot – Kuinka muotoilet oman ura- ja työllistymissuunnitelmasi?

2. Työelämä- ja metataitojen tunnistaminen – Millaisia vahvuuksia ja osaamista sinulta löytyy?

3. Oman osaamisen ja työhistorian tarinallistaminen – Miten tuot osaamisesi esiin työnantajille?

4. Ammatillisen osaamisen soveltaminen työnhaussa – Miten sovellat ammatillisia taitojasi?

5. Digitaitojen kehittäminen – Saat päivitystä työnhaun digitaitoihisi!

6. Audiovisuaalisten sisältöjen tekeminen Living Portfolio -menetelmällä – Tehdään yhdessä ohjatusti sisältöjä uuteen digitaaliseen portfolioosi!

Koulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille päivitystä uusiin työnhaun haasteisiin, kuten työelämätaitojen tunnistamiseen, oman osaamisen tarinallistamiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

Jatkokoulutus syksyllä 2021

Syksyllä 2021 toteutamme viikon mittaisen jatkokoulutuksen yhteistyössä alan työnantajien kanssa. Haku syksyn koulutuksiin avautuu pian.

Facebook-sivumme ja Instagram-sivumme kannattaa ottaa seurantaan!

Siirry sivun alkuun