Koulutukset

Living Portfolio -hanke järjestää maksutonta täydennyskoulutusta luovien ja av-alojen nuorille työnhakijoille, jotka haluavat tehostaa työnhakutaitojaan ja urasuunnitteluaan, vahvistaa oman osaamisen tunnistamista, oppia oman osaamisen tarinallistamista ja kehittää itselleen digitaalisen portfolion Living Portfolio -mallin mukaan. 

Hankkeen koulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille sisältöosaamisen ja audiovisuaalisen tuottajuuden osaamisen kehittämistä sekä päivitystä uusiin työnhaun haasteisiin, kuten työelämätaitojen tunnistamiseen, oman osaamisen täydentämiseen ja työnhaun tarinallistamiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

Koulutukset rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu, ja ne järjestetään yhteistyössä Ohjaamo Helsingin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Sisällöntuottajien Production Skills -täydennyskoulutus järjestettiin 1.10.2021 – 30.4.2022

Audiovisuaalisen sisällöntuotannon Production Skills -täydennyskoulutus kokosi yhteen tuottajien tärkeimmät opit. Koulutus tähtäsi jo kentällä toimivien tuottajien ammattiosaamisen kehittämiseen ja verkostojen luomiseen. Täydennyskoulutus tuotettiin luomaan ratkaisuja av-alan työttömyyteen ja työvoimapulaan.

Production Skills -koulutuksen täydennyskoulutettavien ryhmäkuva
Production Skills -koulutuksen täydennyskoulutettavien ryhmä – Angel Films

Täydennyskoulutus koostui seuraavista aihealueista: Media tutuksi; sopimukset, tekijänoikeudet ja muut IPR-oikeudet; budjetointi ja rahoituksen monet eri mahdollisuudet;  ideointi, tuotantojen kehittäminen, käsikirjoitusten analysointi sekä ongelmien ennakointi, ryhmädynamiikka ja vuorovaikutustaidot; johtamisen elementit sekä pitchaus. 

Production Skills täydennyskoulutuksen luokkakuva ja todistusten jako
Production Skills täydennyskoulutuksen päättäjäiset ja luokkakuva 30.4.2022

Hankkeen julkaisuun Audiovisuaalisen alan osaaminen ja osaamistarpeet on koottu mm. koulutusten taustaa ja täydennyskoulutettavien kokemuksia.

Production Skills -täydennyskoulutuksen pääkouluttajana toimi pitkän linjan tv-tuottaja Marit Hohtokari ja vastaavana tuottajana elokuva- ja televisiotuotannon ja käsikirjoittamisen lehtori Johanna Wartio.

Living Portfolio -täydennyskoulutus

Järjestimme Living Portfolio -täydennyskoulutuksen luovien ja av-alojen työnhakijoille 31.5.-11.6.2021. Koulutus sisälsi koulutusviikoilla annettavaa verkko-opetusta sekä joustavasti muotoiltuja etätehtäviä. Täydennyskoulutus oli osallistujille maksuton. Koulutus kehitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön laatiman media- ja audiovisuaalisen alan kohtaantohaasteita käsittelevän Luovan talouden tiekartta -selvityksen pohjalta.

Koulutus koostui kuudesta moduulista, joiden aiheita olivat:

1. Työnhakutaidot – Kuinka muotoilet oman ura- ja työllistymissuunnitelmasi?

2. Työelämä- ja metataitojen tunnistaminen – Millaisia vahvuuksia ja osaamista sinulta löytyy?

3. Oman osaamisen ja työhistorian tarinallistaminen – Miten tuot osaamisesi esiin työnantajille?

4. Ammatillisen osaamisen soveltaminen työnhaussa – Miten sovellat ammatillisia taitojasi?

5. Digitaitojen kehittäminen – Saat päivitystä työnhaun digitaitoihisi!

6. Audiovisuaalisten sisältöjen tekeminen Living Portfolio -menetelmällä – Tehdään yhdessä ohjatusti sisältöjä uuteen digitaaliseen portfolioosi!

Siirry sivun alkuun