Living Portfolion hanketiimi esittäytyy

Living Portfolio -hankken tiimiin kuuluu projektituottaja Sonja Immonen, projektipäällikkö Johanna Wartio sekä digiprojektin digiassistentit Katariina Rahkola, Arttu Ahlfors ja Siiri Lundström.

Hankkeen uusi projektituottaja Sonja Immonen liittyi hankkeen tiimiin mukaan joulukuussa 2021. Sonjalla on kulttuurituottajatausta ja monipuolinen työkokemus erilaisissa AV-tuotannoissa. Sonja ymmärtää oman työkokemuksensa kautta hyvin luovan alan luonteen ja näkee, että tarvetta hankkeen mahdollistavalle työnhaun toimintamallille on.  

Hankkeen projektipäällikkö Johanna Wartio on elokuva- ja televisiotuotannon sekä käsikirjoittamisen lehtori, sekä ESR ja Erasmus+ projektipäällikkö, joka on työskennellyt media ja AV-alalla tuotantoyhtiönsä ja myyntiagentuurinsa puitteissa Helsingissä ja Lontoossa. Johanna on ollut mukana TEMin järjestämässä Luovan talouden tiekartta selvitystyössä sekä kehittämässä AV-alan täydennytkoulutuksia Elokuvan ja television tutkinnon neuvottelukunnan, hankkeen ohjausryhmän, Yleisradion, TE-toimiston sekä AV-alan työnantajien kanssa. Vuonna 2021 toteutuneita täydennyskoulutuksia ovat olleet hankkeessa tuotettu Production Skills – sisällöntuottajien täydennyskoulutus, Living portfolio -osaamisportfoliokoulutus sekä tutkinnossa tuotettu MEDA AV-alan täydennyskoulutus.

Digitiimi suunnittelee ja toteuttaa Living Portfolio -mallin mukaisen digitaalisen portfolioalustan ja sen käyttöliittymän asiantuntijoiden, innovaatioryhmien, työnhakijoiden ja Ohjaamo Helsingin kanssa yhteiskehitellyn materiaalin pohjalta.

Katariina Rahkola on teollinen muotoilija ja digitaalisen muotoilun opiskelija. Hän kiinnostui hankkeesta, koska tiedostaa luovan alan pirstaloituneen työkentän ja oman osaamisen tunnistamisen haasteet. Katariinan mielestä on tärkeää etsiä yhdessä sidosryhmien kanssa ratkaisuja sille, miten luovan alan työnhakuprosesseja voisi parantaa.

Arttu Ahlfors on digitaalisen muotoilun opiskelija ja keskittynyt opintojensa aikana erilaisiin UI/UX-muotoilun asiakasprojekteihin. Arttu kiinnostui Living Portfolio -hankkeesta, koska tunnistaa itse ne työnhaun haasteet, joita hanke pyrkii ratkaisemaan. 

Siiri Lundström on digitaalisen muotoilun opiskelija sekä viestinnän ja valokuvauksen moniosaaja. Häntä kiinnostaa hanketyö sekä innovointi ja ongelmanratkaisu hankkeiden keskiössä. 

Siirry sivun alkuun