Hanke

Living Portfolio – muuttuvaan työelämään -hanke kehittää luovan ja audiovisuaalisen alan työnantajien ja nuorten työnhakijoiden kanssa uusia työnhaun malleja ja järjestää koulutusta työllistymisen tueksi. Hyödyntämällä uusia audiovisuaalisia teknologioita ja nuoren oman kokemus- ja osaamishistorian tarinallistamista, saadaan luotua nuorille toistuvaistyöttömille älykäs, kestävä ja tasa-arvoinen elävä työnhaun portfoliomalli.

Hankkeen tavoitteina on:

  • Luoda nuorten työllistymistä edistävä työnhaun elävä portfoliomalli
  • Kohdata työelämän ja rekrytoinnin tarpeet yhteistyössä työnantajien kanssa
  • Tehdä selvitys työnantajien osaamis- ja rekrytointitarpeista
  • Järjestää koulutustyöpajoja nuorten työllistymisen edistämiseksi
  • Lisätä tietoa ja ratkaisuja luovien ja audiovisuaalisten alojen kohtaantohaasteisiin
  • Toimia kestävänä työnhakumallina luovien ja av-alojen projekti- ja keikkatöihin.

Yhteiskehittämällä tuloksia

Yhteiskehitämme työllistymispalveluiden, työnantajien ja koulutuksen asiantuntijaryhmän sekä nuorten kohderyhmän kanssa uusia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntävän älykkään työnhaun portfoliomallin kohtaamaan työelämän ja rekrytoinnin odotuksia.

Asiantuntijaryhmän kanssa tunnistamme työelämän muuttuvia tarpeita ja keskitymme nuorten työnhakijoiden työelämä- ja metataitojen esiin tuomiseen sekä etsimään ratkaisuja osaamisperusteisen työnhaun kehittämiseen uuden portfoliomallin avulla.

Työnhakijoiden koulutukset

Nuorten luovien ja audiovisuaalisten alojen työnhakijoiden koulutustyöpajat järjestettiin 31.5.-11.6.2021.

Syksyllä 2021 toteutamme jatkokoulutustyöpajan yhteistyössä työnantajien kanssa. Työpajoissa tunnistamme ja tarinallistamme työnhakijoiden omaa osaamista sekä täydennämme heidän ammatillista osaamistaan. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Ohjaamo Helsingin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Lue lisää koulutuksistamme >>

Hankkeen kesto

1.9.2020 – 30.4.2022

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Kukunori ry, Ohjaamo Helsinki, Angel Films ja Helsinki XR Center.

Kukunori ry logo
Ohjaamo Helsinki logo
Angel Films logo
Helsinki XR Center logo

Rahoittajat

Rahoittajiamme ovat Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Siirry sivun alkuun